Local News below: (click to select)
     
LP SudhiroBuddhametta (UK)Sammapatipada (NZ)Watpah Kanjanabhisek (TH) Right View Auckland (NZ)
   Messages from
Right View Buddhist Meditation Centre in Auckland:

06/11/2012 ~ Salakabhatta - สลากภัต  

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์
ทั้งวงศ์วานญาติมิตรสนิทกัน
ทั้งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
ขอให้ได้ในกุศลผลบุญนั้น
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ
ขอให้ท่านอยู่เป็นสุข ทุกเมื่อ เทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Photos on the day

26/04/2012 Song Kran Suan Dham ~ 

Please see some lovely photos on the day!
Song Kran Suan Dham

09/04/2012 ~ The Royal Funeral - ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ~ 

ภาพการบำเพ็ญบุญกิริยา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ สวนธรรมสัมมาทิฏฐิ โอ๊คแลนด์ตอนใต้ ประเทศนิวซีแลนด์

The Royal Funeral - ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

03/03/2012 Maghapuja  ~  

- ขอเชิญสดับธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชา โดยกดที่ลิ้งค์ด้านล่าง(อักษรสีเหลือง)

มาฆปูชากถา - หลวงพ่อสุธีโร

มาฆบูชา .. วันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน ๓) เป็นวันคล้ายวันจาตุรงคสันนิบาต คือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ
๑. พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ เป็นวันมาฆะปุรณมี ดิถีเพ็ญ คือพระจันทร์เต็มดวง
๒. พระอรหันตสาวกจากทิศานุทิศ จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ เดินทางมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
๓. พระอรหันตสาวกทั้งสิ้นนั้น อุปสมบทเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธองค์ โดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๔. พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

22/02/2012 Right View Album ~  Dear all,

The link below is some photos of Rightview Meditation Centre.
Please enjoy seeing and welcome to join us.


ภาพความเป็นไปในสวนธรรม /Right View Album

10/12/2011 Luangpoh Sudhiro's visit ~  You are warmly invited to meet with and benefit from Luangpoh Sudhiro at the Rightview Meditation Centre.
Luangpoh will come from Thailand on Tuesday the 13th December in the afternoon.
For sure .. he will have a good news and make a wonderful time for us all in New Zealand!
May Luangpoh has a safe journey and comfortable flight_/\_

30/10/2011 Tumboon @ SuanDham ~  Many thanks to all visitors on this beautiful spring day. We are also very thankful to Luang Poo Wat Lao as our visiting monk.
In spite of the many Temple gatherings on today, we are very fortunate to have your regular support and attendance.

COMING UP ON SUNDAY NOV 6, YOU ARE INVITED TO SHARE IN A COMMUNITY LUNCH.

Your support will ensure our SuanDham community grows strong and straight. SADHU

 

30/10/2011  ~ 

22/10/2011 Kindness Supports the World! ~  Our hearts go out to the people in Thailand around the flooding areas.
May you all be safe and overcome all difficulties.
Be mindful in every step!
All the best with Metta – Karuna

Wherever you are in the world. You are invited to support the people in Thailand with their current hardship. The floods are devastating crops, communication, and people's lives. Many people have died already. Even if you do not normally have a mindfulness practice in your daily life, please take at least one long inhalation and one long exhalation during which you sent those people all the love and good intentions you have in you. When you give positive energy, positive things happen. Please let us know to show your support!
Sa Dhu!

17/10/2011 SUANDHAM Community Gathering ~  Dear all,
It is 2.5 months since we started Community Gatherings (TUMBOON)  at "SUANDHAM".

Thank you to all who attend our regular meetings(Tumboon) and your support has enabled us to grow steadily.

Our next meeting will be Sunday 30th October, 2011, from early. ALL WELCOME

Suandham is available to  those of you who are looking for a peaceful environment to meditate.

Sadhu

12/10/2011  ~  "Dear all,
I invite admonition from you all.
According to what has been seen,
heard or suspected (of my actions or speech),
may you all instruct me out of compassion.
Seeing it (my fault), I shall make amends.
May you all be happy!

วันนี้ เป็นวันมหาปวารณา
หากมีสิ่งใดที่ท่านได้เห็น ได้ยิน หรือได้นึกรังเกียจสงสัย
ในการกระทำ หรือคำพูดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอปวารณา ขอท่านโปรดอาศัยความเมตตา
ว่ากล่าว ชี้แนะ และตักเตือน ได้เสมอ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีที่สุด
ขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ ความสุข สมหวังเสมอ สาธุ!

10/08/2011 7 / 08 / 2011 ~  Our first step on site

Please see some photos of the day, 7th August 2011 on the link : Our first step on site

 

08/08/2011  Fortnightly Community Meeting ~

When:    Sunday August 7, 2011

Where:   SUANDHAM, MANUKAU

Time:      8.30am        Arrival

              10.00am      Monks arrive

              11.30am      Share lunch followed with Dhamma talk by MONKS

                                  All welcome

  

 

  Add notice

 

  edit

 
Home Living in DhammaMonasteries Buddhametta UKContact