วัดป่ากาญจนาภิเษก
Wat Pah Kanjanabhisek

 

 Dhamma in the Sala
ธรรมศาลา

dhamma

 

 Metta from the Buddha
พุทธเมตตา

Sangha
Activities 

สังฆสภา

Notices

กระดานข่าว / ประกาศ
Noticeboard / Announcements

Map แผนที่    


Dana  ร่วมทำบุญ
การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
An invitation and opportunity for improving your Dana Parami.

PayPal or Bank details in Thailand

วัดป่ากาญจนาภิเษก

หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเรือ
อำเภอภูเวียง
ขอนแก่น

๔๐๑๕๐

Wat Pah Kanjanabhisek

Moo 5 Tambol Ban Reua
Phu Wieng
KhonKaen
40150

Thailand

Ph: +66-4329-1820/
+66-83326-8708

News!